top of page

Over ons

Het in kaart brengen van de plancapaciteit is een intensieve en tijdrovende klus voor veel gemeenten. Het is dan ook wenselijk dat gemeenten de registratie op orde hebben zodat de plancapaciteit sneller en gemakkelijker in kaart gebracht kan worden. Wij hebben een aanpak ontwikkeld om middels een online viewer de plancapaciteit relatief gemakkelijk inzichtelijk te maken.

 

Allereerst wordt er een juridische screening uitgevoerd van alle ruimtelijke vigerende plannen, zowel digitale als analoog. Hoe meer bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar zijn, hoe sneller de screening uitgevoerd kan worden. 

 

Door de output van de screening vervolgens in een GIS-omgeving te koppelen aan de geo-gerefereerde informatie, worden de locaties inzichtelijk gemaakt waar juridische plancapaciteit zit, onderverdeeld in:

  • Juridisch maximaal mogelijke oppervlakte (dus ook in bouwlagen!).

  • Juridisch maximaal mogelijke footprint (begane grond).

  • Tevens is onderverdeling mogelijk binnen een functie (bijvoorbeeld soorten detailhandel, denk hierbij aan locaties waar enkel bepaalde branche zijn toegestaan of PDV-locaties enz).

 

Door deze te visualiseren met feitelijke aanwezige relevante functies krijg je inzicht in:
 

  • Welke plancapaciteit verborgen is (bijvoorbeeld detailhandel is wel mogelijk, maar locatie is thans in gebruik door een andere functie).

  • Welke onbenut is (bijvoorbeeld detailhandel is mogelijk en locatie is leegstaand).

  • Welke feitelijk in gebruik is.

 

Op deze manier wordt er een digitaal dashboard gecreëerd waardoor men de plancapaciteit kan blijven monitoren en waar nodig bijsturen. Hierdoor is het bij uitstek een handige bestuurlijke tool, omdat de resultaten direct zichtbaar zijn en op lange termijn gemonitord kunnen worden. Naar aanleiding van dit dashboard kan men vervolgbesluiten nemen, zoals bijvoorbeeld gericht beleid opstellen of capaciteit schrappen middels een planherziening (bijvoorbeeld in de vorm van een parapluplan).

bottom of page