De (on)benutte plancapaciteit in beeld

Stap 1 naar transformatie!

Detailhandel

 

In detailhandelsbeleid worden uitspraken gedaan over gewenste en ongewenste ontwikkelingen op bepaalde locaties. Doordat men in bestemmingsplannen echter vaak (onbedoelde) mogelijkheden biedt voor detailhandel, wordt dit beleid echter regelmatig doorkruist. Dit kan komen door verouderde bestemmingsplannen of door een onhandige wijze van regelen (bijvoorbeeld middels een koppeling aan een uitgebreide bedrijvenlijst bij een bestemmingsplan). Door grip te krijgen op de bestemmingsplan mogelijkheden, kunt u pas echt sturen op een toekomstvaste detailhandel structuur. Deze viewer helpt u om dit inzicht te krijgen. Daarnaast kan deze viewer zeer behulpzaam zijn om de bestemmingen in kaart te brengen waar een ‘beperking’ op zit in het kader van de Dienstenrichtlijn. Dit biedt een ultiem inzicht in de mogelijke risicolocaties.

Wonen

 

Woningsplitsing, kamerverhuur, huisvesting van arbeidsmigranten;

het zijn zomaar een paar onderwerpen die in een bestemmingsplan geregeld kunnen worden. Regelmatig passen beleid en bestemmingsplan op deze punten echter niet helemaal op elkaar, waardoor er onbedoeld meer mogelijkheden geboden worden dan beleidsmatig gewenst. Met de viewer kunt u inzicht krijgen in die onderwerpen die voor uw beleid en sturingswens relevant zijn.

 

Kantoren

Een goed uitgebalanceerde planvoorraad kantoren op de juiste plek is van belang voor de economische ontwikkeling van uw gemeente. Het onderscheid tussen solitaire kantoren en ondergeschikte kantoren (bijvoorbeeld bij een bedrijfsfunctie) is hierbij ook relevant. De planviewer geeft u de mogelijkheid om dit inzicht te verkrijgen. Aan de hand van deze resultaten kunt u afwegen of en zo ja, op welke locaties, ingegrepen moet worden of juist toegevoegd moet worden.

 

 

© 2019 De Plancapaciteit monitor is een samenwerking tussen Viewpoint en BRO