top of page
De (on)benutte plancapaciteit in beeld

Stap 1 naar transformatie!

Detailhandel

 

In detailhandelsbeleid worden uitspraken gedaan over gewenste en ongewenste ontwikkelingen op bepaalde locaties. Doordat men in bestemmingsplannen echter vaak (onbedoelde) mogelijkheden biedt voor detailhandel, wordt dit beleid echter regelmatig doorkruist. Dit kan komen door verouderde bestemmingsplannen of door een onhandige wijze van regelen (bijvoorbeeld middels een koppeling aan een uitgebreide bedrijvenlijst bij een bestemmingsplan). Door grip te krijgen op de bestemmingsplan mogelijkheden, kunt u pas echt sturen op een toekomstvaste detailhandel structuur. Deze viewer helpt u om dit inzicht te krijgen. Daarnaast kan deze viewer zeer behulpzaam zijn om de bestemmingen in kaart te brengen waar een ‘beperking’ op zit in het kader van de Dienstenrichtlijn. Dit biedt een ultiem inzicht in de mogelijke risicolocaties.

Wonen

 

Woningsplitsing, kamerverhuur, huisvesting van arbeidsmigranten;

het zijn zomaar een paar onderwerpen die in een bestemmingsplan geregeld kunnen worden. Regelmatig passen beleid en bestemmingsplan op deze punten echter niet helemaal op elkaar, waardoor er onbedoeld meer mogelijkheden geboden worden dan beleidsmatig gewenst. Met de viewer kunt u inzicht krijgen in die onderwerpen die voor uw beleid en sturingswens relevant zijn.

 

Kantoren

Een goed uitgebalanceerde planvoorraad kantoren op de juiste plek is van belang voor de economische ontwikkeling van uw gemeente. Het onderscheid tussen solitaire kantoren en ondergeschikte kantoren (bijvoorbeeld bij een bedrijfsfunctie) is hierbij ook relevant. De planviewer geeft u de mogelijkheid om dit inzicht te verkrijgen. Aan de hand van deze resultaten kunt u afwegen of en zo ja, op welke locaties, ingegrepen moet worden of juist toegevoegd moet worden.

 

Wat doen wij

Het in kaart brengen van de plancapaciteit is een intensieve en tijdrovende klus voor veel gemeenten. Het is dan ook wenselijk dat gemeenten de registratie op orde hebben zodat de plancapaciteit sneller en gemakkelijker in kaart gebracht kan worden. Wij hebben een aanpak ontwikkeld om de plancapaciteit relatief gemakkelijk inzichtelijk te maken.

Weet u wat u mogelijk maakt in uw bestemmingsplannen?
 

Regelmatig is er berichtgeving in de media over ontwikkelingen op een ongewenste locatie (bijvoorbeeld supermarkten). Dit soort ‘oepsjes’ komen steeds vaker voor, omdat creatieve ondernemers op zoek gaan naar de ‘mazen’ in de bestemmingsplannen. En op het moment dat er een aanvraag binnenkomt die past binnen het bestemmingsplan, kan men deze niet meer weigeren.

 

Inzicht in de plancapaciteit is dus noodzakelijk!

Neem contact op

Uw bericht is in goede orde ontvangen

contact
bottom of page